Uprawnienia związane z rodzicielstwem

Osoby wychowujące dzieci uprawnione są do korzystania z praw wynikających z rodzicielstwa. O jakich prawach mowa? Z jakich udogodnień mogą skorzystać pracownicy?

1. Ochrona kobiet w ciąży
dostosowanie warunków pracy do wymagań określonych w przepisach
ograniczenie czasu pracy w sposób eliminujący zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa pracownicy
niezatrudnianie pracownicy w godzinach nadliczbowych / porze nocnej / systemie przerywanego czasu pracy
brak możliwości delegowania pracownicy poza stałe miejsce pracy
brak możliwości zwolnienia pracownicy (tylko w wyjątkowych sytuacjach jak likwidacja lub upadłość firmy)

2. Możliwość korzystania z urlopów wynikających z urodzenia i wychowywania dziecka

Prawo dotyczy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy:
– o pracę,
– powołania,
– wyboru,
– mianowania,
– spółdzielczej umowy o pracę.

Urlopy związane z opieką nad dzieckiem obejmują:

– urlop macierzyński,
– urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego,
– urlop rodzicielski,
– urlop ojcowski,
– urlop wychowawczy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *