Urlop okolicznościowy

Szczególną formą otrzymania dodatkowych dni wolnych od pracy jest urlop okolicznościowy, który wynika ze szczególnych sytuacji zaistniałych w życiu pracownika, są to między innymi narodziny dziecka, śmierć członka rodziny, ślub bliskiej osoby.

Urlop okolicznościowy przysługuje w wymiarze:
– 2 dni w przypadku ślubu pracownika, narodzin jego dziecka, a także w przypadku śmierci jego małżonka, matki, ojca, macochy bądź ojczyma.
– 1 dzień w przypadku ślubu dziecka, śmierci brata, siostry, teściowej, teścia, babci, dziadka oraz osoby będącej pod naszą opieką lub na naszym otrzymaniu.

Gdy przedsiębiorca wymaga udokumentowania urlopu okolicznościowego wówczas pracownik powinien dostarczyć mu odpis aktu małżeństwa, skrócony akt urodzenia dziecka bądź też akt zgonu danej osoby.

Za niewykorzystany urlop okolicznościowy pracownikowi nie należy się żaden ekwiwalent w formie pieniężnej.