Urlop opiekuńczy

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę uprawnieni są do skorzystania z dodatkowych dni wolnych przeznaczonych na opiekę nad dzieckiem. Decydując się na skorzystanie z urlopu opiekuńczego pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Ile dni?

Art. 188 Kodeksu pracy jasno określa, że pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni.

Urlop opiekuńczy przysługuje rodzicowi dziecka do dnia poprzedzającego jego 14 urodziny.

Warto zaznaczyć, że niewykorzystany urlop w danym roku przepada (nie zostaje przeniesiony na kolejny rok).

W planach:

Planowane jest wydłużenie dni urlopu opiekuńczego do 5 dni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *