Urlop wypoczynkowy – 32 czy 26 dni?

Czym jest urlop wypoczynkowy? To nic innego jak czas wolny od świadczenia pracy przez pracownika, przewidziany przepisami prawa. Zależnie od rodzaju urlopu, pracownik może dostawać w okresie urlopu wynagrodzenie lub nie.

Ostatnio coraz głośniej jest o tym, że urlop ma zostać wydłużony do 32 dni. Taki cel mają zamiar osiągnąć związki zawodowe. Uzasadniają swoje działanie tym, że wydłużenie urlopu byłoby korzystne zarówno dla pracodawców jak i dla pracowników.

Nabycie urlopu wypoczynkowego
Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym. Przed nowelizacją kodeksu pracy w dniu 1 stycznia 2004 roku, pracownik nabywał prawo do pierwszego urlopu dopiero po przepracowaniu 6 miesięcy.