Wady i zalety uproszczonej księgowości

Uproszczona księgowość dotyczy tylko niektórych przedsiębiorstw. Mogą ją prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, u których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 2 000 000 euro.
Uproszczona księgowość ma jednak zarówno wady i zalety.

Wady:
– nie każdy może prowadzić tą formę księgowości,
– ograniczony zakres kategorii, który powoduje niejasności w przypadku konieczności ewidencji nietypowych operacji,
– uproszczona księgowość nie jest bardzo skomplikowana, dlatego można prowadzić ją samodzielnie, co z kolei oznacza konieczność znajomości aktualnych regulacji prawnych oraz dużą odpowiedzialność.

Zalety:
– o wiele prostsze czynności niż w przypadku pełnej księgowości,
– oszczędność kosztów,
– możliwość korzystania z księgowości internetowej,
– możliwość bieżącej kontroli spraw firmy poprzez monitorowanie wszystkich wydatków i kosztów.