Wartość wynagrodzenia netto

Na umowie o pracę niezależnie od jej charakteru zazwyczaj widnieje wynagrodzenie pracownika brutto, a więc łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatek dochodowy itd. W rzeczywistości pracownik otrzymuje kwotę o wiele niższą. Prócz tych elementów z wynagrodzenia potrącane są także alimenty i należności komornicze.
Wynagrodzenie brutto obejmuje w sobie również wszystkie dodatki, na które składają się premie, nadgodziny oraz ekwiwalent za urlop.

Aby wyliczyć wynagrodzenie netto należy:
1. Zsumować poszczególne składniki wynagrodzenia, by obliczyć wynagrodzenie brutto.
2. Obliczyć obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne:
– emerytalne: 19,52%,
– na ubezpieczenie rentowe: 8%,
– chorobowe: 2,45%.
3. Obliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawą jest wynagrodzenie brutto pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne. Na jej podstawie wylicza się 9%, które stanowi ubezpieczenie zdrowotne.
4. Obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy. Podstawą jest przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania, czyli 111, 25 zł. Jeżeli dochód nie przekracza 85 528 zł stawka podatku wynosi 18%.
5. Obliczając wynagrodzenie netto kolejno musimy odjąć od wynagrodzenia netto sumę powyższych elementów.