Wszystko to, co warto wiedzieć o fakturze VAT

Zgodnie z definicją każda faktura VAT jest dokumentem sprzedaży, bądź zakupu. W związku z tym dotyczy ona zarówno dokonanych, jak i zaplanowanych transakcji sprzedaży na rzecz innych przedsiębiorstw lub organizacji.

1. Faktura VAT jest wystawiana przez podmiot wskazany na fakturze jako „sprzedawca”. Istnieje jednak możliwość, aby były one wystawiane przez nabywcę lub inny podmiot, ale istotne jest, aby wcześniej został on upoważniony do podejmowania takich czynności.

2. Faktura powinna być wystawiona do 15. dnia następnego miesiąca po dacie dokonania sprzedaży.

3. Na fakturze VAT powinny znaleźć się informacje takie, jak:
– data wystawienia i data sprzedaży towaru/wykonania usługi,
– odrębny numer faktury,
– nazwa, adres oraz NIP sprzedawcy i nabywcy,
– informacje odnośnie towaru/usługi (cena, ilość, jednostka miary itp.),
– wartość netto całej sprzedaży,
– zastosowana stawka podatku,
– kwota podatku ze sprzedaży,
– kwota należności (netto + podatek).

UWAGA!
Zniesiony został obowiązek podpisywania faktury przez sprzedawcę i nabywcę, aby dana faktura mogła zostać uznana za dokument księgowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *