Wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego

Czy wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego powinno być naliczane na specjalnych zasadach? Na co zwrócić uwagę, aby nie naruszyć przepisów?

Najważniejsze informacje z zakresu zatrudniania osób niepełnosprawnych znajdziemy w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jaki obowiązuje limit czasu pracy osób niepełnosprawnych?

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekroczyć 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Limit może zostać zwiększony na prośbę osoby zatrudnionej pod warunkiem, że lekarz wyraził zgodę na zmianę ustawowego limitu czasu pracy.

Zgodnie z ustawą pracodawca zobowiązany jest do podwyższenia stawek godzinowych w stosunku, w jakim pozostaje dotychczasowy wymiar czasu pracy do tych norm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *