Zakres usług biura rachunkowego

Biuro rachunkowe to inaczej firma, w której wśród priorytetowych usług znajduje się prowadzenie księgowości. Działalność biura rachunkowego regulują przepisy ustawy o rachunkowości. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych są właśnie opisane w tym dokumencie. Firmy zewnętrzne zajmujące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. W takiej sytuacji dysponują one obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

Zakres usług biura rachunkowego określony w ustawie o rachunkowości, dotyczy prowadzenia ksiąg rachunkowych i czynności związanych z tym obowiązkiem, m.in. prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej, sporządzanie sprawozdań finansowych, ustalenie wyniku finansowego.

Biura rachunkowe zajmują się też innymi czynnościami. Zaliczyć można do nich prowadzenie księgowości, prowadzenie spraw kadrowo-płacowych, rozliczenie jednostki z urzędami – US i ZUS. Biura często również udzielają porad z zakresu księgowości, podatków czy przepisów prawnych oraz reprezentują klientów przed organami podatkowymi.