Zakup rezerwowej kasy online

Coraz więcej podmiotów zobowiązanych jest do prowadzenia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej online. Przedsiębiorcy muszą dbać o to, aby zawsze użytkowana kasa fiskalna była gotowa do użytku. Wielu podatników decyduje się na zakup kasy rezerwowej, która ma zapewnić działanie kasy fiskalnej w przypadku awarii tej podstawowej.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych wynika z zapisu art. 111 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, dalej: ustawa o VAT.

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu odpowiednich kas fiskalnych online.

Warto zaznaczyć, że wszelkie informacje na temat działania kasy fiskalnej online są przesyłane do Centralnego Repozytorium Kas.

Podatnik musi pamiętać o tym, że kupując rezerwową kasę fiskalną online może skorzystać z ulgi wyłącznie na podstawową kasę fiskalną.

Kasy fiskalne online – dla kolejnych branż!

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *