Zalety split payment

Ministerstwo Finansów próbuje na różne sposoby zachęcić przedsiębiorców do korzystania z mechanizmu podzielonej płatności. Korzyści płynące z split payment:

  • możliwość zawnioskowania o przyspieszenie terminu zwrotu różnicy pomiędzy kwotą podatku należnego, a naliczonego. Standardowo przedsiębiorcy muszą czekać 60 dni, lecz czas ten może zostać skrócony do 25 dni. Nie będzie to wymagało spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków. Wystarczy, że czynny podatnik VAT wypełni deklarację podatkową.
  • przedsiębiorcy będą mogli być spokojni o to, że nie zostaną wobec nich zastosowane sankcje wskazane w ustawie o VAT. 
  • czynny podatnik VAT nie będzie również odczuwać negatywnych konsekwencji związanych z tzw. odpowiedzialnością zbiorową. Taki przywilej wynika z ustawy o VAT. Korzystanie z mechanizmu podzielnej płatności zostanie więc potraktowany jako należyte dochowanie staranności podczas zawierania transakcji z kontrahentem.
  • korzyścią dla przedsiębiorców stosujących Split Payment jest ponadto możliwość zapłaty mniejszego zobowiązania z tytułu podatku VAT. Aby uzyskać taki przywilej, należy spełnić obowiązek zapłaty należności przed terminem. Kwota tego typu ulgi zostanie uzależniona od stopy referencyjnej NBP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *