Zasiłek opiekuńczy KRUS do 12 lipca

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy KRUS? Szczególnie ubezpieczonym rolnikom i domownikom z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
– dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,
– dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasiłek został wprowadzony z powodu zamknięcia żłobków, szkół, przedszkoli oraz innych placówek, do których uczęszczały dzieci.

Warto zaznaczyć, że jeżeli wcześniej złożony wniosek zawierał okres pobierania zasiłku do 12 lipca 2020 roku to nie ma obowiązku ponownego składania wniosku o przyznanie zasiłku opiekuńczego.

Zasiłek został przedłużony do lipca 2020 roku na mocy rozporządzenia w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Bez wątpienia ważne jest, że z zasiłku nie można skorzystać, gdy drugi z rodziców może zapewnić opiekę lub poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku.

W celu skorzystania z zasiłku należy złożyć odpowiedni wniosek:
– za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej w obrocie krajowym lub zagranicznym,
– przez elektroniczną skrzynkę podawczą KRUS – ePUAP,
– w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, czy też podpisem zaufanym,
– osobiście.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *