Zatrudnienie Ukraińców w Polsce

W ostatnim czasie znacząco zmieniły się przepisy dotyczące zatrudnienia obcokrajowców w Polsce. Jak legalnie zatrudnić Ukraińca w Polsce?

Legalne zatrudnienie Ukraińca w Polsce jest możliwe, gdy posiada on tytuł pobytowy (potwierdzenie legalności pobytu w Polsce). Obecnie legalizacja pobytu jest uproszczoną procedurą (zgodnie z obowiązującym prawem za legalny pobyt uznawany jest w szczególności pobyt w Polsce osób, które wjechały legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022r. do dnia określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy i deklarują zamiar pozostania w Polsce. W tym przypadku ich pobyt będzie legalny w okresie 18 miesięcy, licząc od dnia 24 lutego 2022 r. Do ustalenia okresu pobytu uznawanego za legalny stosuje się art. 57 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2021 r. poz.735 ze zm.).

Zatrudnienie Ukraińców w Polsce obliguje do powiadomienia urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy.

Warto zaznaczyć, że zgodnie z prawem obowiązuje limit dotyczący zatrudnienia obywateli Ukrainy. Jest on wyliczany w stosunku do liczby wszystkich zatrudnionych pracowników.

Usługi księgowe online w spółce z o.o.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *