Zerowy PIT dla młodych – co warto wiedzieć?

Zgodnie z nowelizacją ustawy odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych, usunięty został podatek (18%) dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia i nie przekroczyły limitu ulgi. Przepisy te zaczęły obowiązywać z dniem 1 sierpnia 2019 r.

Co warto wiedzieć o limitach dających możliwość skorzystania z ulgi „zerowy PIT”?

a) jak było w roku 2019?
Ustawa informowała nas o tym, iż w 2019 r. limit zwolnienia wynosił 35 636,67 zł, co wynikało z 5/12 rocznego limitu, gdyż zwolnienie obowiązywało przez 5 miesięcy w odniesieniu do całego roku. Z kolei kwota, która przekracza limit 85 528 zł, a więc nadwyżka przychodów ponad limit, jest opodatkowana na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. Wówczas pracodawca będzie zobowiązany do tego, aby odprowadzić za pracownika 18% podatku, a gdy nadwyżka przekroczy I próg podatkowy – do odprowadzenia 32%.

b) jak jest w 2020 roku?
Od początku 2020 roku limit będzie na miarę górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej 85 528 zł, aczkolwiek nadwyżka przychodów ponad wyznaczony limit, opodatkowana zostanie w oparciu o zasady ogólne. Po przekroczeniu owego limitu, płatnik zobowiązany będzie do obliczenia oraz pobrania podatku w wysokości 18%, a kiedy nadwyżka już przekroczy I próg podatkowy – wówczas obowiązuje stawka 32%.

Wciąż nie wiesz w jaki sposób rozliczyć swój PIT? Zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *