Zezwolenie na pracę w Polsce

Uzyskanie zezwolenia na pracę w Polsce stanowi podstawę legalnego zatrudnienia pracowników cudzoziemskich w Polsce. Warto zaznaczyć, że w sytuacji, gdy obcokrajowiec wykonuje pracę na podstawę oświadczenia o powierzeniu pracy, posiada zezwolenie na pobyt czasowy i pracę lub w ogóle jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę nie ma konieczności ubiegać się o zezwolenie na pracę w Polsce.

Podmioty zatrudniające obywateli Ukrainy, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Białorusi i Armenii mają możliwość dokonania wyboru podstawy prawnej legalizującej kwestie zatrudnienia.

Zezwolenie na pracę w Polsce – jakie wyróżniamy?

  • Typ A – gdy cudzoziemiec będzie wykonywał pracę w podmiocie mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
  • Typ B – gdy cudzoziemiec w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji będzie przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12
  • Typ C – gdy cudzoziemiec będzie wykonywał pracę u pracodawcy zagranicznego i będzie de- legowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu zagranicznego albo podmiotu powiązanego z pracodawcą
  • Typ D – gdy cudzoziemiec będzie wykonywał pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będzie delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa)
  • Typ E – gdy cudzoziemiec będzie wykonywał pracę u pracodawcy zagranicznego i będzie delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż objęty zezwoleniem na pracę typu C lub D.

Zezwolenie na pracę w Polsce wydawane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata.

Uwaga!

Zmiana stanowiska pracy zobowiązuje do uzyskania nowego zezwolenia na pracę w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *