Zmiana przepisów w zakresie przechowywania dokumentacji pracowniczej

Jak już zapewne Państwo wiedzą – dokumentacja związana z zawartym stosunkiem pracy, jest objęta ochroną. Z kolei odgórnie narzucone przepisy, informują nas o obowiązkowych okresach jej przechowywania. Tym sposobem to właśnie pracodawcy są zobowiązani do ochrony owych dokumentów i to oni ponoszą odpowiedzialność za nie wywiązanie się z tego obowiązku.

Dokumentacja pracownicza to nic innego, jak akta osobowe pracowników oraz pozostała dokumentacja związana z zatrudnieniem. Szczegółowy zapis odnośnie dokumentacji pracowniczej można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 roku.

Akta osobowe dzielą się na 4 części, w których znajduje się konkretny typ dokumentów. Tak więc:
– w części A znajdziemy oświadczenia i dokumenty posiadające dane osobowe, które zostały zgromadzone w związku z ubieganiem się o prace, jak również skierowania na badania lekarskie oraz wydane orzeczenia lekarskie,
– w części B znajdziemy oświadczenia oraz wszelkie dokumenty związane z nawiązaniem stosunku pracy, jak również przebiegiem zatrudnienia,
– w części C znajdziemy oświadczenia oraz dokumenty powiązane z rozwiązaniem, bądź wygaśnięciem stosunku pracy,
– w części D znajdziemy ewentualne zawiadomienia o ukaraniu, bądź inne dokumenty związane z poniesieniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej.

Z kolei wśród dokumentacji, która ściśle związana jest ze stosunkiem pracy, a która gromadzona jest poza aktami osobowymi, znajdziemy:
– dokumenty potwierdzające ewidencję czasu pracy,
– dokumenty potwierdzające ubieganie się i wykorzystanie urlopu wypoczynkowego,
– listę wypłacanego wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń z tytułu świadczonej pracy,
– wniosek pracownika dotyczący wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych pracownika,
– kartę ewidencjonującą przydział odzieży oraz obuwia roboczego, jak również środków ochrony indywidualnej,
– dokumenty dotyczące wypłaty ekwiwalentu za użytkowanie własnej odzieży oraz obuwia roboczego, ich pranie oraz konserwowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *