Zmiana sposobu opłacania zaliczek na PIT w trakcie roku

Podatnik, który prowadzi działalność jednoosobową opodatkowaną na zasadach ogólnych, który np. za styczeń i luty naliczył, a następnie odprowadził do Urzędu Skarbowego należne składki na PIT.

Jednak co w sytuacji, kiedy przedsiębiorca chce się rozliczać kwartalnie?

UWAGA!
Podatnik nie ma możliwości, aby w trakcie roku zmienić sposób wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Jeśli za pierwsze miesiące zaliczki zostały już opłacone, przedsiębiorca powinien kontynuować taki sposób wpłacania zaliczek.

Jednym z obowiązków przedsiębiorców jest to, aby osiągając dochody z prowadzonej działalności, dokonywać wpłat zaliczek na podatek dochodowy. Wybór formy opłacania zaliczek leży po stronie podatnika.

Prawo do kwartalnego rozliczania się ze sposobu opłacania zaliczek, mają:
– tzw. mali podatnicy,
– podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej.

Zaliczki miesięczne reguluje się do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, a w przypadku rozliczenia kwartalnego – do 20 dnia miesiąca, który następuje po zakończonym kwartale. Za ostatni miesiąc, bądź kwartał w roku wpłaty dokonuje się do 20 stycznia następnego roku podatkowego.

Jeśli przedsiębiorca wybierze kwartalny sposób wpłacania zaliczek, jest zobowiązany do tego, aby o tym fakcie powiadomić Urząd Skarbowy w zeznaniu podatkowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *