Zmiana terminów w kwestii sprawozdań finansowych za 2021 rok

W bieżącym roku terminy związane ze sprawozdaniami finansowymi za rok 2021 zostały wydłużone. Głównym powodem tego, jak podano do wiadomości, była trudna do przewidzenia sytuacja pandemiczna w Polsce, która mogłaby okazać się głównym czynnikiem problemów z terminowym wykonywaniem obowiązków sprawozdawczych. Drugim bardzo istotnym czynnikiem były wnioski składane przez środowisko księgowych, którzy z racji na wprowadzenie tzw. Polskiego Ładu mają pełne ręce pracy wynikającej z wprowadzanych zmian.

Omawiane wydłużenie terminów przypadających na 2022 rok dotyczących sporządzenia, zatwierdzenia oraz przekazania sprawozdań finansowych dotyczy:
– jednostek sektora prywatnego i organizacji pozarządowych – o 3 miesiące,
– jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc,
– podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, które prowadzą księgi rachunkowe – o 3 miesiące.

Zgodnie z zatwierdzonym rozporządzeniem w głównej mierze przedłużone zostały terminy odnośnie:
– inwentaryzacji,
– sporządzenia zestawienia obrotów i sald,
– sporządzenia sprawozdań finansowych (przekazania i zatwierdzenia),
– sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *