Zmiana urzędu skarbowego

Określenie właściwego urzędu skarbowego, do którego składane będą deklaracje podatkowe, to jedna z formalności, której przedsiębiorca powinien dopełnić jeszcze przed rozpoczęciem aktywnej działalności. Właściwy urząd określa się według miejsca zamieszkania lub siedziby, adresu podatnika.

W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność jeśli zmieni on miejsce zamieszkania, konieczne będzie zgłoszenie tego faktu, za pośrednictwem wniosku aktualizacyjnego. Aby to zrobić należy wypełnić wniosek CEIDG-1 i złożyć go w urzędzie miasta lub gminy, nie później niż 7 dni od momentu przeprowadzki. Na podstawie tego dokumentu powiadomiony zostanie automatycznie urząd skarbowy, ZUS i GUS.

Jeśli chodzi natomiast o podmioty podlegające wpisowi do KRS, takie jak na przykład spółka z o.o., właściwy urząd powiązany jest z miejscem siedziby, której zmianę zgłasza się na formularzu NIP-8.

W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalność dokonują one zgłoszenia w czasie składania zeznania rocznego PIT-37 lub ZAP-3 jeśli istnieje potrzeba zawidomienia urzędu w trakcie trwania roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *