Zmiany w karcie podatkowej od 1 stycznia 2021 r.

Karta podatkowa to najłatwiejsza w prowadzeniu forma opodatkowania. Prowadzenie karty podatkowej nie wymaga ewidencjonowania w księgach rachunkowych, a płacony przez podatnika miesięczny podatek nie jest zależny od dochodów.

Opodatkowanie kartą podatkową zależne jest od rodzaju wykonywanej działalności oraz ewentualnie określonych kryteriów. Ta forma opodatkowania szczególnie korzystna jest dla podatników o wysokich zarobkach. Podatek ustalany jest przez naczelnika urzędu skarbowego na podstawie konkretnych kryteriów, które uwzględniają:

  • rodzaj i zakres prowadzonej działalności
  • liczbę zatrudnianych pracowników
  • liczbę mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność

Obowiązki podatnika rozliczającego się na podstawie karty podatkowej nie są obszerne, a należą do nich:

  • przekazywanie przez przedsiębiorcę wymaganych informacji potrzebnych do określenia podatku
  • wydawanie na żądanie klienta rachunków i faktur sprzedaży towaru lub wykonania usługi
  • przechowywanie kopii dokumentów przez określony czas

Zmiany! Od 1 stycznia 2021 roku przepisy uniemożliwiają małżonkom prowadzenia działalności w tym samym zakresie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *