Źródła prawa gospodarczego

prawo gospodarcze

Prawo jest podstawą działalności gospodarczej. To właśnie jego przepisy określają w jakich formach może być prowadzona firma, jak należy ustalać zobowiązania podatkowe czy prowadzić rachunkowości. Prawdopodobnie gdyby go nie było, prowadzenie firmy byłoby samowolką. Nie można do tego dopuścić. Wystarczy lepiej zgłębić temat, a funkcjonowanie wśród przepisów prawnych stanie się łatwiejsze.

Ponieważ prawo gospodarcze to taka dziedzina, która nie została spisana w jednym kodeksie, posiada ona wiele źródeł, którymi mogą być:

  • Kodeks Spółek Handlowych,
  • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej,
  • Kodeks Cywilny,
  • Kodeks Pracy,
  • Ustawa o rachunkowości.

Warto podkreślić że, prawo gospodarcze bardzo często ulega zmianom, stąd podążanie za tymi zmianami jest bardzo ważne.