Zwolnienie dyscyplinarne – co warto wiedzieć?

Przepisy Kodeksu Pracy jasno określają sytuację, w których pracodawca ma prawo skorzystania ze zwolnienia dyscyplinarnego pracownika. O jakich sytuacjach mowa?

Do najbardziej niekorzystnych form rozwiązania umowy o pracę możemy zaliczyć zwolnienie dyscyplinarne. Ten sposób rozwiązania umowy o pracę stosowany jest przez pracodawców w przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków pracownika.

Do istotnych naruszeń pracowników zaliczamy:

  • pracę w stanie nietrzeźwym,
  • spożywanie alkoholu w godzinach pracy,
  • korzystanie z innych substancji psychoaktywnych na terenie zakładu pracy,
  • kradzież,
  • przekazywanie konkurencji ważnych informacji na temat firmy.

Istotnie należy zaznaczyć, że zwolnienie dyscyplinarne zostaje wpisane do akt pracownika. W wielu przypadkach ten dokument przekreśla szansę na znalezienie dobrej pracy w swoim zawodzie.

Osoba, która dopuściła się przewinienia skutkującego dyscyplinarką, nie może skorzystać z dni wolnych przysługujących na poszukiwanie nowego zatrudnienia. Nie otrzymuje żadnej odprawy i nie może ubiegać się o wypłatę zasiłku dla bezrobotnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *