Obsługa kadrowa online

Porady w zakresie kadr i płac udzielane są w zakresie księgowości abonamentowej.

 • ewidencja danych kadrowych w systemach kadrowo-płacowych
 • sporządzanie listy płac
 • naliczanie wynagrodzeń
 • kalkulacja zobowiązań publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami
 • zgłaszanie pracowników do ZUS
 • obsługa procesu zatrudnienia pracownika
 • sporządzanie PIT 11, PIT 40, PIT 4R, PIT 8AR, ZUS IWA
 • prowadzenie i administrowanie teczek osobowych pracowników
 • wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach, zarobkach, świadectw pracy
 • monitorowanie ważności badań lekarskich i szkoleń BHP”
 • deklaracje ZUS i PFRON
 • reprezentowanie Klienta w kontrolach organów państwowych
 • prowadzenie ewidencji urlopowej
 • raportowanie zgodnie z wymaganiami Klienta