E- faktury- kto, kiedy i jak?

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na korzystanie z możliwości wystawiania faktur online. Ułatwiając sobie tym samym prowadzenie własnej działalności i dając sobie szansę na zaoszczędzenie pieniędzy i przyspieszenie transakcji we własnych firmach.

Faktura elektroniczna to dokument, który po prostu jest elektroniczną wersją faktury papierowej.

Nie ma przepisu regulującego format elektroniczny faktur, mogą być wysyłane w dowolnym, ale takim na który zgodę wyraził odbiorca faktury. Sprzedawca przesyła ją, w ty udostępnia nabywcy, a jednocześnie pozostaje ona w jego dokumentacji.

Podatnicy mogą drogą elektroniczną przesyłać faktury które zostały wystawione w formie standardowej. Mogę też sporządzać papierowe wersje faktur korygujących. Dostrzec ty możemy ogromną swobodę jaką pomysłodawcy sali przedsiębiorcom.


Najważniejszy warunek jaki musi być spełniony, to zapewnienie autentyczności pochodzenia i brak zmiany w treści, którą powinna zawierać. Często okazuje się to być wyzwaniem dla księgowych. Których zadaniem jest zadaniem jest zapewnienie, ze dokument spełnia wytyczne przepisów podatkowych, ale też jest zgodny z przepisami ustawy o rachunkowości.

Faktury elektroniczne muszą być przechowywane w taki sposób aby zapewniały one wspomnianą wyżej autentyczność pochodzenia i integralność treści. Spełniony musi być też warunek łatwego odszukiwania oraz bezzwłocznego dostępu organów kontroli skarbowej czy organów podatkowych. A wszystko od momentu wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia podatkowego.

Proces odliczania podatku VAT z faktury nie zmienia się w przypadku zmiany formy tej faktury. Nie jest istotne czy została ona wydana w formie papierowej czy elektronicznej. Podatnik który ją otrzymał ma prawo do odliczania podatku naliczanego z takiej faktury.