Audyt finansowy

Czym jest audyt finansowy? Inaczej można to nazwać rewizją finansową. Audyt finansowy następuje wtedy, gdy biegły rewident przeprowadza kompleksowe badanie […]