Amortyzacja

Definicja nazywa amortyzację “procesem utraty wartości majątku trwałego, wywołanym przez jego zużycie fizyczne, powstałe na skutek eksploatacji””. Każde przedsiębiorstwo wyposażone […]