Aktywa przedsiębiorstwa

Aktywa przedsiębiorstwa są to, według definicji, składniki majątku pozyskane w przeszłości, które mają przynieść określone korzyści ekonomiczne w przyszłości. Jednostka […]