Faktura RR

Przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT nabywający płody rolne od rolnika ryczałtowego zobowiązani są do wystawiania w dwóch egzemplarzach faktury […]