Fundusz Pracy

Jedną z obowiązkowych danin płaconych co miesiąc przez przedsiębiorców są składki na Fundusz Pracy.  Opłacając comiesięczne składki ZUS, przedsiębiorcy mają […]