Giełda długów

Giełda długów, czyli giełda wierzytelności to ewidencja sprzedaży długów. Z tego względu informacje o niespłaconych zadłużeniach i podmiotach będących dłużnikami […]