Kapitał spekulacyjny

Kapitał spekulacyjny jest kapitałem inwestorów nastawionych w głównej mierze na krótkoterminowe lokowanie funduszy w aktywa, które mają przynosić ponadprzeciętny zysk. […]