Księgi rachunkowe

Ewidencję operacji gospodarczych prowadzi się za pomocą ksiąg rachunkowych. Wymogiem jest prowadzenie tych ksiąg w języku polskim oraz polskiej walucie. […]

Co to jest bilans?

Bilans jest jedną z części sprawozdania finansowego prezentującą zestawienie aktywów, czyli składników majątkowych przedsiębiorstwa oraz pasywów, czyli źródeł finansowania tego […]