Księgi rachunkowe

Ewidencję operacji gospodarczych prowadzi się za pomocą ksiąg rachunkowych. Wymogiem jest prowadzenie tych ksiąg w języku polskim oraz polskiej walucie. […]