Biegły rewident

Biegły rewident jest osobą fizyczną uprawnioną do przeprowadzania rewizji finansowej. Do jego zadań należy sporządzanie raportów oraz wydawanie opinii dotyczących […]