Odpisy amortyzacyjne

Kontynuując temat amortyzacji, który został podjęty kilka wpisów wcześniej, warto powiedzieć nieco więcej o odpisach amortyzacyjnych. Odpisy amortyzacyjne są kosztami […]