Zalety split payment

Ministerstwo Finansów próbuje na różne sposoby zachęcić przedsiębiorców do korzystania z mechanizmu podzielonej płatności. Korzyści płynące z split payment: możliwość […]