POJĘCIA ZWIĄZANE Z ZUS!

ZUS to państwowa instytucja publicznoprawna realizująca zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Rozpoczęcie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wiąże […]