Co to jest amortyzacja?

Amortyzacja to proces stopniowej utraty wartości majątku trwałego firmy, wynikającej z jego fizycznego zużycia oraz postępu technologicznego. Majątek firmy, który […]

Odpisy amortyzacyjne

Kontynuując temat amortyzacji, który został podjęty kilka wpisów wcześniej, warto powiedzieć nieco więcej o odpisach amortyzacyjnych. Odpisy amortyzacyjne są kosztami […]