Co to jest amortyzacja?

Amortyzacja to proces stopniowej utraty wartości majątku trwałego firmy, wynikającej z jego fizycznego zużycia oraz postępu technologicznego. Majątek firmy, który […]