Przedawnienie długów

Kodeks Cywilny przewiduje termin przedawnienia długu. W rezultacie dłużnik nie jest już zobowiązany do spłacenia danego zobowiązania, chyba że zrzeknie […]