Ustawa o rachunkowości

Jedynym z aktów prawnych, najważniejszym normującym prowadzenie rachunkowości jest ustawa o rachunkowości z 1994 roku. Wraz z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości […]