Uproszczona księgowość

Księgowość uproszczona jest prowadzona przez osoby fizyczne, spółki cywilne należące do osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, a także spółki partnerskie w przypadku których przychody netto ze sprzedaży w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyły 2 000 000 euro w przeliczeniu na walutę polską. Powyżej tej granicy pojawia się obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych, a więc tzw. księgowości pełnej.

Księgowość uproszczona może być prowadzona w jednej w trzech form:

  • karta podatkowa,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Do zalet księgowości uproszczonej zalicza się:

  • niskie koszty prowadzenia,
  • proste zasady prowadzenia,
  • bieżące monitorowanie zdarzeń gospodarczych zaistniałych w przedsiębiorstwie,
  • możliwość prowadzenia księgowości przy pomocy programu księgowego lub księgowości online.