Uproszczona księgowość

Nasze biuro oferuje kompleksową pomoc w zakresie prowadzenia uproszczonej księgowości. W imieniu przedsiębiorców dopełniamy wszystkich formalności oraz obowiązków we właściwych terminach.

Oferta naszego biura w zakresie uproszczonej księgowości:

 • prowadzenie KPiR
 • ryczałt
 • prowadzenie ewidencji operacji gospodarczych
 • przygotowywanie okresowych rozliczeń
 • udzielanie konsultacji księgowych i podatkowych
 • reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi

Kto może prowadzić uproszczoną księgowość?

Księgowość uproszczona jest prowadzona przez osoby fizyczne, spółki cywilne należące do osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, a także spółki partnerskie w przypadku których przychody netto ze sprzedaży w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyły 2 000 000 euro w przeliczeniu na walutę polską. Powyżej tej granicy pojawia się obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych, a więc tzw. księgowości pełnej.

Księgowość uproszczona może być prowadzona w jednej w trzech form:

 • karta podatkowa,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Do zalet księgowości uproszczonej zalicza się:

 • niskie koszty prowadzenia,
 • proste zasady prowadzenia,
 • bieżące monitorowanie zdarzeń gospodarczych zaistniałych w przedsiębiorstwie,
 • możliwość prowadzenia księgowości przy pomocy programu księgowego lub księgowości online.

Zaineresowanych ofertą zapraszamy do kontaktu.