Usługi dodatkowe online

 • wyprowadzanie zaległości (księgowych, podatkowych, wobec ZUS, kadrowo-płacowych),
 • sporządzenie zaległej ewidencji księgowej oraz poprawę wszystkich błędów jakie wkradły się do dokumentacji firmowej,
 • doradztwo w zakresie kształtowania optymalnej podatkowo polityki wykazywania dochodów,
 • identyfikacja ryzyk podatkowych związanych z procesami optymalizacyjnymi i ich eliminowanie,
 • raportowanie o stanie finansowym firmy,
 • pomoc w zmianie biura rachunkowego,
 • aktualizacja danych KRS,
 • pomoc w likwidacji spółek oraz Prostej Spółki Akcyjnej,
 • składanie elektronicznych wniosków do rejestru BDO,
 • fachowa i rzeczowa porada prawna, podatkowa, księgowa lub gospodarcza.

  Szybki kontakt:

  Dodatkowe pytania (można wpisać: brak pytań)