Usługi dodatkowe online

  • wyprowadzanie zaległości (księgowych, podatkowych, wobec ZUS, kadrowo-płacowych),
  • sporządzenie zaległej ewidencji księgowej oraz poprawę wszystkich błędów jakie wkradły się do dokumentacji firmowej,
  • doradztwo w zakresie kształtowania optymalnej podatkowo polityki wykazywania dochodów,
  • identyfikacja ryzyk podatkowych związanych z procesami optymalizacyjnymi i ich eliminowanie,
  • raportowanie o stanie finansowym firmy,
  • pomoc w zmianie biura rachunkowego,
  • aktualizacja danych KRS,
  • pomoc w likwidacji spółek oraz Prostej Spółki Akcyjnej,
  • składanie elektronicznych wniosków do rejestru BDO,
  • fachowa i rzeczowa porada prawna, podatkowa, księgowa lub gospodarcza.

 

Formularz Szybka wycena