Usługi księgowe online

 • Prowadzenie pełnej i uproszczonej księgowości
 • Prowadzenie ewidencji przychodów ewidencjonowanych (ryczałt)
 • Prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych
 • Obsługę kadrową firm
 • Reprezentację w poszczególnych urzędach
 • Doradztwo w zakresie zagadnień księgowo-podatkowych
 • Opracowywanie oraz wdrażanie zasad rachunkowości
 • Ewidencję dowodów księgowych
 • Przygotowanie planu amortyzacji
 • Obsługę korespondencji z urzędami
 • Kontrolę dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
 • Prowadzenie ewidencji przychodów
 • Sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych
 • Sporządzanie bilansu z rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz przygotowywanie informacji dodatkowej
 • Sporządzanie i składanie JPK_V7 GRATIS

Formularz Szybka wycena