Usługi księgowe online

Prowadzenie księgowości online w całej Polsce. Właściciele spółek otrzymują bezpłatny dostęp do panelu klienta oraz program do fakturowania.

 • Prowadzenie pełnej i uproszczonej księgowości
 • Prowadzenie ewidencji przychodów ewidencjonowanych (ryczałt)
 • Prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych
 • Obsługę kadrową firm
 • Reprezentację w poszczególnych urzędach
 • Opracowywanie oraz wdrażanie zasad rachunkowości
 • Ewidencję dowodów księgowych
 • Obsługę korespondencji z urzędami
 • Kontrolę dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
 • Prowadzenie ewidencji przychodów
 • Sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych
 • Sporządzanie bilansu z rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz przygotowywanie informacji dodatkowej
 • Sporządzanie i składanie JPK_V7 GRATIS

Porady i konsultacje księgowe udzielane są bezpłatnie w ramach księgowości abonamentowej.


PANEL KLIENTA – kontroluj księgowość i finanse firmy

– przeglądania i pobierania przesyłanych i wygenerowanych przez nasze biuro dokumentów,
– szybkiego dostępu do listy faktur, rejestry CIT i VAT, listy płac, informacji na temat rozliczeń z pracownikami,
– monitorowania stanu podatków z uwzględnieniem dotychczasowych wpłat, naliczonych podatków i składek, VAT-u naliczonego i należnego, podatków wyliczonych do zapłaty oraz nadpłaconych kwot
– śledzenia osiąganych przychodów i ponoszonych kosztów,
– uzyskania informacji na temat najczęstszych wydatków czy najważniejszych kontrahentów,
– analizowania finansów firmy w oparciu o dane statystyczne i zestawiania na przestrzeni kolejnych okresów rozliczeniowych,
– pobierania wzorów dokumentów niezbędnych do rozliczeń z urzędami czy potrzebnych w czasie ubiegania się o przyznanie kredytu czy leasingu,
– korzystania z wielu innych dodatkowych opcji, o których z przyjemnością opowiedzą Państwu nasi konsultanci.