Usługi podatkowe online

Porady udzielane są w ramach księgowości abonamentowej.

  • Analiza podatkowa umów handlowych
  • Reprezentacja przed organami podatkowymi
  • Rejestry zakupu i sprzedaży VAT
  • Analiza i optymalizacja obciążeń podatkowych
  • Sporządzanie pism podatkowych
  • Wprowadzanie korekt w dokumentach
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych ZUS
  • Rozliczanie w zakresie podatku dochodowego
  • Wyprowadzanie zaległości podatkowych.